Corona, creatieve uitdaging voor RT en scholen

Het leest als een spannend boek maar……
Iets wat misschien  in een science fiction film het thema is: “Het land, de wereld, op slot”.
Dan denk je, dat kan alleen in een film, nooit in het echt. Nou echt wel!
En hoe gaan we daar mee om? Het is beangstigend maar heeft ook een uitdaging in zich.
Net als het afscheid moeten nemen van een geliefde, moet je ook hier doorheen. Dat zullen we eensgezind moeten doen, dan gaat het lukken. Houden aan richtlijnen van de deskundigen en zelf je gezonde verstand gebruiken zal ons er doorheen helpen. En nu na twee weken van onzekerheid waarin o.a. het onderwijs werd gevraagd door te gaan is het toch zo ver.

Er zijn verregaande maatregelen  genomen t.a.v. het onderwijs. De scholen gaan vanaf maandag 16 maart voorlopig tot 6 april ‘dicht’, schoolsluiting dus. Ik heb de berichtgeving van vandaag afgewacht om daarna contact te zoeken met de ouders van mijn leerlingen, maar had al besloten om in een andere vorm de RT voort te zetten. Ik wil hiermee het risico om ziek te worden, of het door te geven, minimaliseren. Ik geef les aan leerlingen van meerdere scholen in deze regio en kom voor een aantal ook op verschillende scholen. Het risico dat ik het oploop en doorgeef is daardoor groot. Daarnaast heb ik een volledige lesbevoegdheid en kan, als ik gezond blijf, eventueel voor de klas als dat op een gegeven moment nodig mocht blijken.

Mijn voorstel aan de ouders is om de RT voor te zetten maar dan met de digitale lesprogramma’s die ik tot mijn beschikking heb. In de eerste instantie gericht op de aandachtspunten zoals we die afgesproken hebben voor de leerling. Omdat ik de resultaten van de kinderen kan volgen kan ik feedback geven, net als dat ik in de RT-setting zou doen, alleen nu per email. In de wekelijkse feedback zorg ik voor terugkoppeling naar waar nog aandachtspunten liggen. Het oefenprogramma pas ik dan aan op die feedback. Ook kan ik verwijzen naar instructie video’s en heb ik de mogelijkheid materiaal via email versturen die de ouders kunnen printen en laten verwerken.

Deze manier van werken staat natuurlijk ver van de RT in de één op één situatie. Maar op deze manier kunnen we wel door en kunnen we stappen voorwaarts blijven maken, is mijn verwachting. Het is voor ons allemaal een nieuwe en onbekende situatie maar we gaan ons best doen om goed door deze periode heen te komen. Help mij, heb ik de ouders gevraagd, om dit te laten slagen en geef de feedback die nodig is om deze opzet te laten slagen. Ik zie het als een gigantisch leermoment, niet alleen voor mij maar ook voor onze maatschappij. Laten we met elkaar naar onconventionele oplossingen zoeken. Daarnaast zie ik het als de ultieme waarschuwing van de natuur, we zullen moeten veranderen en ook dat kunnen we alleen als we dat samen doen!

Ik wens iedereen sterkte en wijsheid maar vooral gezondheid.

Tot de volgende keer:-)