Lilian Slop-2846

De Praktijk Lilian Slop RT in Heemstede bestaat sinds 1998 en blijkt voor vele  kinderen tussen de 6 en 16 jaar een uiterst succesvol hulpmiddel om te leren  ‘leven en werken’ met taal- en rekenproblemen.
Het accent ligt op het individu en er wordt met professionele methoden gewerkt die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van ieder kind. Hierdoor is het mogelijk om precisie en maatwerk te leveren.
Soms blijkt er, naast taal- en/of rekenproblemen zoals dyslexie en dyscalculie, ook een andere hulpvraag te zijn. Samen met ouders en leerkrachten en andere ‘educatieve partners’ wordt dan gezocht naar verdere mogelijkheden voor ‘passend onderwijs’ voor het kind.
Voor kinderen met leer- en/of gedragsproblemen zijn er speciaal op hen toegespitste programma’s. De begeleiding daarbij is gebaseerd op de zelfinstructie-methode van Meichenbaum, de zogeheten ‘Beertjes-methode’.

***

Wil je meer informatie over begrippen en termen op deze pagina? klik dan op  Links 
Wil je meer informatie over mijn opleidingen en werkervaring?     klik dan op  Linkedin
Wil je meer informatie over mijn werkwijze en alg. gegevens?       klik dan op  Contact
K
ijk ook eens op mijn blog!                                                               klik dan op  Blog