Links

Informatie over:

www.balansdigitaal.nl
Leer- en gedragsproblemen zoals: ADHD, ADD, Asperger, Dyslexie, Dyscalculie, DCD, MCDD, NLD, ODD-CD, PDD-NOS
Algemene informatie zoals: passend onderwijs, executieve functies, juridisch steunpunt, regelingen en voorzieningen, PGB/AWBZ

dyslexiecentraal.nl
L
ees- en spellingsproblemen, Dyslexie

www.masterplandyscalculie.nl
Rekenproblemen, Dyscalculie

www.stibco.nl
Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling
Zelfinstructie-methode Meichenbaum
Werken met denkspellen

www.lbrt.nl
Remedial Teaching

www.lbib.nl
Intern Begeleider

www.autisme.nl
Autisme, ASS, PDD-NOS, Asperger

www.pgb.nl
Per Saldo, belangenvereniging voor mensen met een PGB

www.rijksoverheid.nl
OCW, informatie over onderwijs in het algemeen

www.passendonderwijs.nl
Passend onderwijs

www.passendonderwijs-zk.nl
Passend onderwijs in Zuid Kennemerland

Digitale oefenprogramma’s die ingezet worden bij de RT:

www.taalblobs.nl
www.rekenblobs.nl

App’s:
Algemeen:

www.tabletportaal.nl

eduapp.nl