Werkwijze

Kennismaking:

  • In het Intakegesprek met de ouder(s) wordt de hulpvraag geanalyseerd waarbij zoveel mogelijk relevante  informatie van thuis, school en eventueel externe hulpverleners verzameld wordt. Denk hierbij aan onderzoeksverslagen, toetsuitslagen uit het LVS (Leerling Volg Systeem) zoals Cito, NIO, Drempeltoetsen en SVL.
  • Indien nodig volgt aanvullend onderzoek en wordt contact met de school van de leerling opgenomen.
  • Daarna volgen concrete afspraken over locatie en tijdstippen.

RT begeleiding ‘op maat’:

  • Een RT-sessie duurt 45 minuten en samen met de leerling wordt het doel van de begeleiding vastgesteld. Aan de hand daarvan volgt een rt-programma ‘op maat’, waarbij de hulp afgestemd wordt op de specifieke behoefte van het kind. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het emotioneel welbevinden van de leerling.
  • Bij het opstellen van het hulpplan is er gerichte aandacht voor de specifieke leerproblemen zoals die voorkomen bij dyslexie of dyscalculie. De basis van iedere sessie daarbij is de zelfinstructie methode van “Meichenbaum”, een hulpmiddel om structuur in het denkproces aan te brengen.
  • Mocht er sprake zijn van een eigen leerlijn, wordt die altijd in overleg met de school opgesteld. Samen met school wordt bepaald welke methode er gebruikt zal worden, wanneer de instructiemomenten zullen zijn, hoe de weekagenda wordt bijgehouden en wanneer de evaluatiemomenten plaats vinden om de vorderingen te volgen.

Evaluatiemomenten:

  • Naast tussentijdse toetsen, bedoeld om samen met de leerling zijn of haar voortgang te bekijken, worden er twee keer per jaar evaluatie-gesprekken, ondersteund door schriftelijke verslagen, gehouden met alle betrokkenen. De vorderingen worden besproken en op basis daarvan worden vervolg-afspraken gemaakt.

 

***

 

Wil je meer informatie over begrippen en termen op deze pagina? klik dan op  Links 
Wil je meer informatie over mijn werkwijze en alg. gegevens?       klik dan op  Contact