Week van passend onderwijs

Week van passend onderwijs: past die pet ons allemaal?

Deze week is het de ‘Week van passend onderwijs’. Doel van dit initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en vele andere organisaties is om gesprekken hierover tussen alle betrokkenen in het onderwijs te stimuleren. Met, hopelijk, veel inspiratiebronnen voor elkaar tot gevolg. Die kunnen we wel gebruiken ook, want vanaf volgend schooljaar komt er een heel nieuw onderwijssysteem voor leerlingen die, op welke manier dan ook, een meer op maat gesneden onderwijspakket nodig hebben. Om de leuze ‘Voor ieder kind de beste kansen’ geen loze kreet te laten zijn zullen we met elkaar voor een goede invulling moeten zorgen bij het benutten van de onderwijsmogelijkheden waarop ieder kind recht heeft.

Het beeld dat de organisatie van deze speciale week bij mij opriep was de oude slogan van de politie: ‘Die pet past ons allemaal’. Daarmee werd bedoeld dat we de politie als onze beste vriend moeten zien en er samen voor moeten zorgen dat de samenleving veilig en fatsoenlijk functioneert. Eenzelfde insteek geldt, wat mij betreft, ook ten aanzien van alle veranderingen die vanaf komend schooljaar binnen het passend onderwijs worden doorgevoerd. Want dát er flink wat vernieuwd wordt is wel duidelijk. Lees de website van het ministerie van OCW er maar op na. Zo verdwijnen de bekende ‘rugzakjes’. Het zijn niet meer de ouders die een financiële tegemoetkoming krijgen bij de extra zorg die hun kind nodig heeft in het onderwijs. Nee, de scholen krijgen vanaf augustus dit jaar de belangrijke zorgplicht om te zoeken naar onderwijs op maat voor de leerlingen die dat nodig hebben. En als zij dat niet zelf kunnen leveren, dan wordt er verwezen naar een andere school.

Die zorgplicht, en dan vooral de uitwerking daarvan in de praktijk, roept bij mij, als remedial teacher nog een hoop vragen op. Hoe gaan de scholen ervoor zorgen dat de ‘pet’ van passend onderwijs voor iedereen past? Waar liggen hun grenzen? En hoe is de inspraak van ouders en andere betrokkenen geregeld?

Die vragen en ongetwijfeld vele andere spelen vast ook in de hoofden van talloze anderen die met passend onderwijs te maken hebben. De antwoorden daarop zullen niet alleen van ‘hogeraf’ komen, maar zullen we vooral ook van elkaar en met elkaar moeten horen. Daarom ben ik wel blij met deze bijzondere week en alle aandacht die dit zo belangrijke onderwerp daarmee genereert. Kranten zullen stukjes schrijven over bijzondere evenementen op scholen of andere nieuwswaardige items die zich deze week zullen voordoen. Scholen, gemeenten, bestuurders, leraren, ouders; allemaal zullen zij met elkaar in debat gaan over de vele kanten van het nieuwe passend onderwijs. Ik vermoed dat er wel veel getwitterd wordt op #wvpo. En daarmee is mijn vraag ‘Past die pet ons allemaal?’ meteen beantwoord: Ja, het bestaansrecht en de concrete invulling van passend onderwijs is zo belangrijk dat daarover door velen gedacht, gesproken en gereflecteerd moet worden. Het gaat tenslotte wel over onze kinderen!

Ga voor meer informatie naar: www.passendonderwijs.nl
Meer weten over de aanloop tot Passend Onderwijs? Kijk dan bij FAQ.