FAQ

5Overgang van Basisschool naar VO, wat is de nieuwe regelgeving?

Veelvuldig krijg ik de vraag van ouders hoe de overgangsregeling van PO naar VO is geregeld dit schooljaar (2015-2016). Waar kan mijn kind heen na groep 8? Omdat er veel  veranderd is, en het me verstandig lijkt om er zelf meer over te lezen, wil ik doorverwijzen naar twee websites: PO-Raad en OCW. Daar is alle informatie te vinden voor ouders en scholen.

 

 

Passend Onderwijs, hoe is dat ontstaan?

Ruim 20 jaar geleden, in 1992, begon het project „Weer Samen Naar School” (WSNS). Ouders van kinderen met milde leer- en gedragsproblemen hadden te kennen gegeven dat zij hun kind een kans wilden geven in het reguliere onderwijs. De politiek luisterde en besloot de LOM- en MLK-scholen samen te voegen tot SBO-scholen. Samen met de reguliere scholen werden zij verenigd in Samenwerkingsverbanden. Die samenwerking bestond vooral uit het ondersteunen van de reguliere scholen door kennisdeling. Het doel was de afstemming van het lesprogramma op de specifieke behoefte van de individuele leerling met een hulpvraag.

In 2002, volgde een nieuwe aanpassingsronde. Ook kinderen met zwaardere leer- en gedragsproblemen moesten in het reguliere onderwijs opgenomen kunnen worden. De ZMLK- en ZMOK- scholen, nu SO scholen, werden verenigd in Regionale Expertise Centra (REC’s) die hun kennis ook moesten gaan delen met scholen in het reguliere onderwijs. Daarnaast werd er een Leerling Gebonden Financiering (LGF), het zogenaamde „rugzakje”, aan het kind toegekend. Ouders van kinderen met extra zorgbehoeften die hun kind op de reguliere basisscholen wilden behouden of plaatsen, konden daarvoor  een beschikking aanvragen bij een commissie (CvI). Werd de beschikking toegekend dan kwam er vanuit het REC een ambulant begeleider en daarnaast kreeg de school een tegemoetkoming in de vorm van geld en manuren om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden.

Op 1 augustus 2014 wordt de volgende stap genomen: Passend Onderwijs. WSNS en de „Rugzak” worden samengesmolten tot het „Samenwerkingsverband Passend Onderwijs”. De doelstelling is dat er binnen het reguliere onderwijs voor ieder kind een passend onderwijsaanbod komt dat afgestemd is op de behoefte en mogelijkheden van het kind. De nadruk ligt hier op ieder kind, en niet alleen de kinderen met een leer- of gedragsprobleem. De grootste veranderingen zijn dat de school, en niet meer de ouder, de zorgplicht krijgt. Dat betekent dat de school de verantwoording heeft passend onderwijs te organiseren. En het “rugzakje” bestaat niet meer. In plaats van persoonsgebonden ondersteuning krijgen de schoolbesturen extra geld om het passend onderwijs vorm te geven. Meer informatie daarover is te vinden op de website  www.passendonderwijs.nl . Daarnaast is de belangenvereniging “Balans” een fantastische bron van informatie voor ouders. Balans is een gesprekspartner van gewicht en zit aan tafel met alle partijen die zeggenschap hebben over de inhoud van het onderwijs en zorg en komen op voor de belangen van het kind met een hulpvraag.

In mijn Blog schrijf ik ook over dit onderwerp.

 

 

 Hoe kan ik mijn kind het beste helpen bij het leren van het huiswerk?

Stelregel is, begin op tijd, en doorloop de volgende stappen:

  1. Overhoor de stof en kijk wat er beheerst wordt en wat niet. Dat wat je kind weet zit goed in het geheugen.
  2. Verdeel de stof die nog niet beheerst wordt over het aantal dagen die er nog zijn om te oefenen voordat de overhoring is.
  3. Zorg dat de dag voor de overhoring alle stof is geoefend en je alles nog éénmaal herhaalt en overhoort.
  4. Oefen elke dag de stof die je voor die dag hebt ingedeeld plus de stof van de dag daarvoor. Op die manier krijg je een herhaling van de stof wat zo belangrijk is bij het inslijpen van kennis.
  5. Dus liever 4×5 minuten (20 min) oefenen dan een dag van te voren 1x 60 minuten.
  6. Maak gebruik van het programma: Wrts . Handig bij het oefenen van spelling, vreemde talen, tafels en bij Topo om de steden te leren schrijven. Vergeet niet de uitspraakpapegaai onder het kopje “extra” in te schakelen.

Succes en laat mij weten wat het beste voor je werkt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.