Passend onderwijs; Passend opvoeden; Participatiemaatschappij

Vorig jaar ben ik gestart met het schrijven van blogs over passend onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden en uitdagingen die dit voor het onderwijs met zich meebrengt? Die uitdagingen zijn er niet alleen voor de uitvoerders van het onderwijs zoals besturen, directies en leerkrachten, maar zullen er ook in toenemende mate voor de ouders zijn. Ik denk namelijk dat, net als in de zorg, er een groter beroep gedaan zal gaan worden op de ouders. Nu zijn ouders al jaren betrokken bij het onderwijs en kunnen hierbij dan ook als educatief partner gezien worden. Dat kan op een indirecte manier gebeuren, bijvoorbeeld als lid van een schoolbestuur, in een Medezeggenschapsraad of als ‘extra handen’ bij schoolreisjes. Direct zijn ouders natuurlijk ook thuis, als het goed is, de ondersteuner van hun kind en dat uit zich op vele manieren. Ze overhoren het leerwerk of maken samen een werkstuk. Ze zorgen voor een rustige omgeving met aandacht voor de algemene ontwikkeling van het kroost en natuurlijk geestelijk en lichamelijk goede ‘voeding’ voor de juiste energie.  De alom bekende drie R’s –Rust, Reinheid en Regelmaat- zou iedereen hoog in het vaandel moeten hebben. Op die manier helpen ouders hun kinderen om ook op school het beste uit zichzelf te halen.

Naast deze basale opvoedkundige eigenschappen waarover ouders nu al beschikken verwacht ik, met de komst van het Passend Onderwijs, dat de rol van ‘leerkrachtondersteuner’ in de nabije toekomst weleens veel groter kan worden. En dat geldt al helemáál voor ouders van een kind met een specifieke hulpvraag vanwege een leerprobleem.
Die gedachte komt niet uit de lucht vallen. Op dit moment zie ik dat veel scholen  worstelen met de vraag hoe ze de extra zorg aan een leerling met een leer- of gedragsprobleem vorm kunnen geven. Overvolle lesprogramma’s, de grootte van de groepen en een stijgend aantal leerlingen met leerproblematiek geeft de leerkrachten vaak het idee dat ze te kort schieten en niet kunnen leveren wat eigenlijk nodig zou zijn. Met enkele scholen bekijk ik of er voor een aantal van die leerlingen een gezamenlijk aanpak, met de inzet van school, RT en ouder, mogelijk is. En we proberen uit te stippelen welke rol ieder van deze drie ‘participanten’ daarbij kan spelen.

We kwamen tot een taakverdeling. Instructie geven en het verzorgen van oefenstof blijft de taak van de leerkracht, al dan niet in samenspraak met de RT-er. Oefenen dient het liefst binnen de reguliere schooltijd te gebeuren, maar ouders kunnen helpen wanneer blijkt dat er tijdens schooltijd onvoldoende mogelijkheden zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt overigens dat de ouders daarbij wel een goede instructie moet krijgen over de manier waarop geoefend moet worden. Goed overleg en tijdige evaluatie tussen de drie partijen is van groot belang om op tijd bij te sturen als de aanpak (nog) niet afdoende is. Dit alles kost natuurlijk tijd en inzet van álle betrokkenen en vergt een open houding van alle partijen bij de communicatie over het kind.

De scholen en ik hebben wel fiducie in deze aanpak. En ik weet zeker dat ouders zullen inzien dat Passend Onderwijs en Passend Opvoeden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We kunnen aan de slag, denk ik. Naast specifieke instructie, afgestemd op het individuele kind, zijn er ook algemene tips. Ben je benieuwd naar die algemene tips blijf mijn Blog dan in de komende maanden volgen!
Voor algemene  informatie over passend onderwijs in de regio Zuid Kennemerland: www.passendonderwijs-zk.nl

Tot de volgende keer 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.